Как да се ориентираме правилно в срока на годност на козметичните продукти, които използваме?

Как да се ориентираме правилно в срока на годност на козметичните продукти, които използваме?

Кутията My Full Box ви предлага чудесна възможност да изпробвате нови козметични марки и продукти всеки месец. Ние следим стриктно за произхода, състава и съхранението на продуктите с които ви запознаваме ежемесечно. И все пак, понякога е трудно човек да се ориентира в срока на годност, изписан върху продуктите с все по-сложни абревиатури и символи. Нека се запознаем малко по подробно с техния смисъл и логика!


Срокът на годност на козметиката, която използваме е не по-малко важен от нейния състав, съхранението й, както и от конкретните ползи за нашата кожа. Когато той е изтекъл и най-качественият продукт на любима марка може да се окаже лош избор за нас.

Важно е да знаем, че съществуват два символа, обозначаващи срока на годност на всеки козметичен продукт. Често производителите поставят и двете означения – за краен срок на годност и за годност след отваряне.

Единият тип маркировка указва колко време след датата на производство продукта е годен за употреба, но без да се отваря. Повечето от нас са свикнали да търсят именно него върху опаковките - той изглежда по един от следните начини: EXP: 12.2018 или Exp. date 12.2018. Обичайно се принтира фабрично или пресова на дъното или отстрани на продуктаЧесто срещани са маркировки с много цифри, които указват партидни номера, датата на производство и броя месеци, през които продукта е годен. Те най-често се отпечатва на дъното на опаковката.

Вторият тип маркировки, които се използват указват колко месеца след отварянето продукта е ефективен и безопасен за употреба. Обзначава се със символ, който прилича на бурканче с отворено капаче, в което е изписана цифра и буквата “М”. Това указва колко месеца след отваряне продукта е годен за употреба.

Срокът след отваряне е важен, защото продукта влиза в досег с кислород, светлина и човешка кожа. Така съдържанието се окислява и бактерии от кожата на човека се пренасят в съдържанието на продукта. От тази гледна точка е добре да си записваме кога сме започнали да ползваме продукта, за да можем да отчетем точно кога изтичат месеците на обозначения срок.


Според РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА или Наредба 36 за изисквания към козметичните продукти, която е синхронизирана с Европейското законодателство, раздел II, чл. 6:

“…при минимален срок на трайност на козметичния продукт, по-дълъг от 30 месеца, маркировката за минимален срок на трайност не е задължителна; за тези продукти се указва периодът след отваряне, през който продуктът може да бъде използван без риск за потребителя…”

Това означава, че считано от 2007 година насам върху продукта не е задължително да се отпечатва Exp. Date с месец и година ако продукта има 30 и повече месеца срок на годност от датата на производство. В този случай е задължително обаче да има отпечатано бурканче с посочени максимален брой месеци, през които продукта може да се употребява след отваряне.


Знакът за годност след отваряне се поставя на продукти, чийто срок е по-голям от 30 месеца. 

Срокът на годност след отваряне е различен, защото зависи от вложените съставки и консерванти. Така скъпата сертифицирана биокозметика, при която в продуктите не се влагат химически съставки (консерванти), има кратък срок на употреба след отваряне.


От юли 2013 година при необходимост да се показва периодът от датата на производство до изтичането на срока на годност, върху продукта се отпечатва т.нар. пясъчен часовник. Той указва "минимален срок на годност" и се отпечатва пред датата и текста: "най-добър за употреба преди края на".